აი აი აიიიიიიიიი ამ წუთას რა გინდათ?

აი აი აიიიიიიიიი ამ წუთას რა გინდათ?

კითხვა N606721 0 პასუხი მე ვინმე საიტერესო პიროვნებასთან დალევა, მოწევა :D _________________________________________ http://www.google.ge/imgres?q=smoking+drinking&um=1&hl=ka&sa=N&tbm=isch&tbnid=opiOIdsKwts0aM:&imgrefurl=http://www.couriermail.com.au/life/outabout/bucket-list-10-things-to-do-in-2012/story-fn8ujcxa-1226233478741&docid=GarpT6-8EiJMeM&imgurl=http://resources0.news.com.au/images/2011/12/30/1226233/456396-bucket-list-quit-smoking-and-drinking.jpg&w=650&h=366&ei=mSCEUJ_XJ4Ld4QTRk4AI&zoom=1&iact=hc&vpx=211&vpy=581&dur=297&hovh=168&hovw=299&tx=127&ty=101&sig=108068673553381919915&page=3&tbnh=157&tbnw=281&start=64&ndsp=36&ved=1t:429,r:57,s:20,i:296&biw=1280&bih=923