დავყოთ .... ??

დავყოთ .... ??

კითხვა N607366 0 პასუხი რომელი სხეულის ნაწილი მოგწონთ და აქცევთ ყველაზე დიდ მნიშვნელობას საპირისპირო სქესში ? 1. თავი 2. კისერი <<:D 3. ტანი 4. ხელი 5. ფეხი