როგორ ...........?

როგორ ...........?

კითხვა N607405 0 პასუხი აგვარებთ "მძიმე" პრობლემას ? ________________ 1. ფულით 2. "ენით" 3. ძალით