კიდევ ერთხელ დამეხმარეთ რა?

კიდევ ერთხელ დამეხმარეთ რა?

კითხვა N607712 0 პასუხი ელეგიას განმარტება მინდა