დადი დააკოპირე?

დადი დააკოპირე?

კითხვა N607834 0 პასუხი თუ ერთნაირად ვაზროვნებთ http://www.answers.ge/s/139/%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/140/%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/607829/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AA