ვინაა აბა ეგი?

ვინაა აბა ეგი?

კითხვა N607852 0 პასუხი http://imm.io/IRjE