:(:(:((:<3?

:(:(:((:<3?

კითხვა N608156 0 პასუხი ეჰ ამ ცხოვრებას რა უთხარი რა