რასმოითხოვთ? .............

რასმოითხოვთ? .............

კითხვა N608594 0 პასუხი ამცხოვრებისგან :\ ---------------- მდა შენ ხარ სამართლიანი რომ მოითხოვ?