აი ვინც ამას გააკეთებს მართლა ?

აი ვინც ამას გააკეთებს მართლა ?

კითხვა N609027 0 პასუხი http://www.google.ru/imgres?q=9+point&hl=ru&lr=&newwindow=1&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbnid=I_GU6dgDxFCqSM:&imgrefurl=http://www.naute.com/enigmes/enigme21.phtml&docid=yfOpmIyxaj-H5M&imgurl=http://www.funfou.com/funimages/9points.jpg&w=226&h=191&ei=ZYWGUMO4IISg4gTk2YDYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1145&vpy=173&dur=387&hovh=152&hovw=180&tx=89&ty=82&sig=114355064050191152572&page=1&tbnh=139&tbnw=165&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0,i:84 ასე დახაზეთ წერტილები და შემოატარეთ თითოეულზე 4 წრფე ისე რომ ხელი არ აიღოთ და თან წრფეზე ორჯერ არ გაიაროთ ვცი ვინმე ვერ იზამს პროსტა