გთხოვთ მიპასუხეთ?

გთხოვთ მიპასუხეთ?

კითხვა N609467 0 პასუხი იმედი კვდება?თუ იმედი არასდროს არ უნდა დაკარგოს ადამიანმაX:X: