უპასუხეთ რა მაინტერესებს. რა მოხდა?

უპასუხეთ რა მაინტერესებს. რა მოხდა?

კითხვა N609973 0 პასუხი http://www.answers.ge/s/101/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/104/%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/609960/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AE%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9D-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9C-%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97