სიგარეტი სიგარეტი ? ?

სიგარეტი სიგარეტი ? ?

კითხვა N610091 0 პასუხი ვინმე რუსთაველი არ ხართ ხალხი არ ხართ ? სიგარეტი მინდა თორემ გავჭედავ :|