still i got my reasons?

still i got my reasons?

კითხვა N610107 0 პასუხი მე უფრო მეტი ყვავილი მოგიწყვიტე, ათასი სიტყვით,სახით დაგამძიმე, ხომ ვერ მოვპარავ საკუთარ თავს იმას, რაც ვარ. შენ დაგავიწყდა,რომ შტორმს,შტილი მოყვება. და შენი ნავი მალე მშვიდად იცურებს,სულ სხვაში. საშიში ის არის,ვინც იმდენ ყვავილს ვერ მოწყვიტავს, რამდენიც უნდა, ვინც საკუთარი შიშის ტუსაღია და სხვის თვალებში,როგორც სარკეში იჭყიტება, ივარცხნის თმას. შეშინებულმა, შენი ქოხი სხვაგან გადადგი, იქ მხოლოდ სურნელიღაა დაღლილი შტორმის, გეგონა დაანგრევდა შენს სახლს მოლხენა,და სიყვარული შტორმს ხომ გითხარი,შტილი მოყვება და ჩემი გემი დაცურავს ახლა სულ სხვაში, მე უფრო მეტი ყვავილი მოგიწყვიტე,ვიდრე გეგონა.