ყველა 95 იანია?

ყველა 95 იანია?

კითხვა N610650 0 პასუხი რომელთვიანი ხართ მე ნოემბერრ