ხვალ ჩათვლა მაქვს და დამეხმარეთ რაა?

ხვალ ჩათვლა მაქვს და დამეხმარეთ რაა?

კითხვა N610856 0 პასუხი ქიმიური ელემენტის მასური რიცხვია 39 მის ატომბირთვში 20 ნეიტრონია,რამდენი ელექტრონია ამ ატომში???