თქვენ დაგილევიათ? ფუ :X :X : X: X :X?

თქვენ დაგილევიათ? ფუ :X :X : X: X :X?

კითხვა N611098 0 პასუხი ai yeli mtkioda da vaxvelebdi ( nu exlac) xoda araferi ar mShveloda da bolos ici ra mitxreS? iodinoli dalieo tu ragaca D: xoda iodis gemoaq da lurjia da da sanam davlevdi tu raqvia sanam magas vizamdi manamde daaxlovebiT naxevari saati vemzadebodi sulierad nu ar vsvavdi vivlebdi tu ragac daa exla es araa saintereso magram me mainteresebs tqven giqniat? კაცი არ ვარ :D გოგო ვარ :D