მოდით მოდით...?

მოდით მოდით...?

კითხვა N611344 0 პასუხი Sx=((Vox+Vx):2)t=)(Vox+Vox+Axt)t)=((2Vox+Axt):2)t=(2Voxt+Axt):2=((2Voxt):2)+(Axt):2 S=Axt:2 Sx=Voxt+(Axt):2 X=Xo+Sx X=XoVoxt+(Axt):2 ფიზიკა! :| უძრავობის კანონი :X