რა დავაშავე რა და ვაშავე დამსაჰჯე ღმერთო ;///?

რა დავაშავე რა და ვაშავე დამსაჰჯე ღმერთო ;///?

კითხვა N804276 0 პასუხი ,