გაიგეთ! შეიგნეთ და გაავრცელეთ :დ?

გაიგეთ! შეიგნეთ და გაავრცელეთ :დ?

კითხვა N804782 0 პასუხი არასწორია: კარგათ, მაგრათ, ვინები, ფაქტიურად, კარქი სწორია: კარგად,მაგრად,ვინ,ფაქტობრივად,კარგი და ა.შ