ისტორიის მცოდნეებო!! დამეხმარეთ?

ისტორიის მცოდნეებო!! დამეხმარეთ?

კითხვა N805027 0 პასუხი ჩამოთვალეთ XXს-ის დემოკრატიული ტოტარიტარული და ავტორიტარული სახელწეფოები