ვიდეო როგორ დავაპატარაპ 800 მეგაბაიტია და ტელეფონი არ ხსნის?

ვიდეო როგორ დავაპატარაპ 800 მეგაბაიტია და ტელეფონი არ ხსნის?

კითხვა N805043 0 პასუხი ამოჭრას არ მინდა, ტელეფონმა რო გახსნას