ახალბედა 20 სიმბოლო შემო?

ახალბედა 20 სიმბოლო შემო?

კითხვა N805127 0 პასუხი http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=36258