ლურჯავატარიანის კითხვაზე?

ლურჯავატარიანის კითხვაზე?

კითხვა N805179 0 პასუხი 8 პასუხი რამ გაწერინათ ან საერთოდ ამდენი რამ წაგაკითხათ