...............................

...............................

კითხვა N805193 0 პასუხი წავალ მოვიკლავ თავს და მოვალ მერრე ://