.............................

.............................

კითხვა N805214 0 პასუხი კორპუსთან გული დაანთეს და უეჭ მე ამინთეს ;დ;დ