მართკუთხა ტრაპეციის შუახაზი?

მართკუთხა ტრაპეციის შუახაზი?

კითხვა N805340 0 პასუხი მართკუთხა ტრაპეცია დიაგონალით იყოფა ორ სამკუთხედად,რომელთაგან ერთი მართკუთხაა, მეორე კი ტოლგვერდა 6 სმ-ის ტოლი გვერდით. იპოვეთ შუახაზი