ინგლისური ენა ძალუაბ ადვილი კითხვაა?

ინგლისური ენა ძალუაბ ადვილი კითხვაა?

კითხვა N805369 0 პასუხი in world cinemas სწორადაა გამართული? მსოფლიოს კინოთეატრებში სწორი არის თუ არა?