შეგიძლიათ მათემატიკაში დამეხმაროთ?

შეგიძლიათ მათემატიკაში დამეხმაროთ?

კითხვა N805624 0 პასუხი მოკლედ ამიხსენით რა რა ღაცეები ვერ გავაკეთე მათემატიკასჰი იპოვეთ (a)n არითმეტიკული პროგრესიის მეექვსე წევრი ეს გამიკეთეთ რა და ამიხსენით ცნობილია რომე პირველი nნატურალური რიცხვის ჯამი 210-ია იპოვეთ n. ესეც ამიხსენით რა :(( არითმეტიკული პროგრესიის n-ური წევრი გამოითვლება ფორმულით a ენი=20-8n იპოვეთ ამ პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამის გამოსთვლელი ფორმულა ამ ფორმულის გამოყენებით იპოვეთ [ორველი 30 წევრის ჯამი პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამია 240. იპოვეთ n