თავისუფალი აზრის მქონე საზოგადოება ჩემთან?

თავისუფალი აზრის მქონე საზოგადოება ჩემთან?

კითხვა N805870 0 პასუხი http://www.facebook.com/pages/NeiRoN/557379530968537