ვეფხისტყაოსანი.... ისევ :(((?

ვეფხისტყაოსანი.... ისევ :(((?

კითხვა N805888 0 პასუხი შემდეგ კითხვებს გამაცემინეთ რა პასუხი: 1)რას უწოდებს ფატმანი ,,უკვდავების სწორს''? 2)რას ნიშნავს საარმაღნით? 3)რატომ არ შეჰყვა ტარიელი ფარსადანს ნესტანის სამყოფელში? 4)რას უწოდებს ტარიელი ხატაელებს? 5)როგორ უპასუხა ტარიელმა სააშიკო წერილს? გაბრაზებით, გახარებით თუ ...?