დესტ რას ვეძახი?? ახა წაიკითხე სტატია?

დესტ რას ვეძახი?? ახა წაიკითხე სტატია?

კითხვა N806230 0 პასუხი http://www.picz.ge/img/s4/1304/17/0/0053ff797f5a.jpg ესეიგი აქ უნდა იყოს შემდერგი პარამეტრები დაცული პირველ რიგში ვირჩევთ ფაილურ სისტემა ფატ32 რაც ჩემთან დეფაულთ რეჟიმშია მეორე ანტილ საიზში შეიძლება დავწეროთ 4096 ან 1024 თუ არი ჩამონათვალში მესამე რახან მაგ ფლეშ ბარათს მასეთი რამე სჭირს უნდა იყოს არმონიშვნა გაკეთებული მ პარამეტრებზე: სწრაფი დაფორმატება და ჩამტვირთავათ გამოყენება ესაა სწორი დაფორმატება და კიდე ბოლოს ვერ მივხვდი რას ნიშნავს მცოდნე ვჩანვარ