პასუხი?? მჭირდება?? :(:(?

პასუხი?? მჭირდება?? :(:(?

კითხვა N806271 0 პასუხი 1. მას შემდეგ, რაც ტურისტებმა გაიარეს 1 კმ და მთელი გზის ნახევარი, მათ დარჩა გასავლელი მთელი გზის მესამედი და კიდევ 1 კმ. იპოვეთ მთელი გზა.  6 კმ  9 კმ  10 კმ  12 კმ 2. 11–სართულიანი სახლის ყოველ სართულზე 3 ბინაა. ყველა, პირველ სართულზე მცხოვრებთა გარდა, სარგებლობს ლიფტით. რომელი სართულის ღილაკი იქნება ლიფტში ყველაზე გამოყენებადი?  1  2  10  11 3. ერთ–ერთი მდიდარი ადამიანის ანდერძში ეწერა: მთელი თანხის ნახევარი მეუღლეს, 400 ათასი დოლარი – ქალიშვილს, ამის შემდეგ დარჩენილი თანხის ნახევარი ვაჟიშვილს, ამის შემდეგ დარჩენილი თანხის ნახევარი შვილიშვილებს, ბოლო 60 ათასი დოლარი ქველმოქმედებას. რა თანხა იყო ნახსენები ამ ადამიანის ანდერძში?  1280000  1600000  2240000  3400000 პასუხები მიითხარით რაა