შეჩემა ცუდი სიტყვაა,თუ ჟარგონია?

შეჩემა ცუდი სიტყვაა,თუ ჟარგონია?

კითხვა N806309 0 პასუხი შეჩემა ცუდი სიტყვაა,თუ ჟარგონია?