შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ ? ?

შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ ? ?

კითხვა N806670 0 პასუხი eseigi ra xdeba windowsi ro gadavayane D-diskze rac mqonda iseni ki darcha magram im suratebs da failebs agar mixsnis xoda mainteresebs tua shesadzlebeli agdgena .. da vinc icit shemexmianet ra da tu vinmes icnobt rom icodes mitxarit .. dzaan gtxovt ra.