ბიოლოგიის ხალხნო გთხოვთ შემოდით რა?

ბიოლოგიის ხალხნო გთხოვთ შემოდით რა?

კითხვა N806720 0 პასუხი 1.დაასახელეთ შინაგანი სეკრეციის ჯირყვალი,რომელსაც მხოლოდ ერთი სამიზნე ორგანო აქვს 2.გიბერელინების გამოყენებასთან ერთად,ფერმერებს აუცილებლად სეაქვთ ნიადაგში სასუქები,რატომ? 3.ელექტრული სიგნალი უფრო სწრაპად აღწევს დანიშნულების ადგილას თუ ქიმიური სიგნალი?