ცანცარა აცანცარებულა ცაცანცარეში ჩაცანცარებულსა შიგან სიუხვესა მდეობარეობითსა ?

ცანცარა აცანცარებულა ცაცანცარეში ჩაცანცარებულსა შიგან სიუხვესა მდეობარეობითსა ?

კითხვა N806792 0 პასუხი კაი :/