წავედი წავედი აბა ჰე თ ?

წავედი წავედი აბა ჰე თ ?

კითხვა N806983 0 პასუხი კარგად http://www.youtube.com/watch?v=Bztu4Wx8asE