ამ სიმღერას რა ქვიაა ? ?

ამ სიმღერას რა ქვიაა ? ?

კითხვა N807879 0 პასუხი http://intermedia.ge/vid/218072-%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98/ ამ სიმღერას რა ქვიაა ? 0:20 ზე იწყება