ეხლა რომელი უფრო სიმპატიურია?

ეხლა რომელი უფრო სიმპატიურია?

კითხვა N808886 0 პასუხი http://www.xabialonso.org/wp-content/uploads/2007/04/XabiAlonsoSpain_2063961.jpg თუ http://imm.io/13LLG http://imm.io/13LLU http://imm.io/13LM4