სტუმარ-მასპინძელი რამდენს გაქვთ წაკითხული?

სტუმარ-მასპინძელი რამდენს გაქვთ წაკითხული?

კითხვა N809044 0 პასუხი მაგის სპეკტაკლს ვდგამთ საკმაოდ სერიოზულს და თქვენი აზრით გამოვა რაიმე ?