მწვანე მცენარეები გარემოდან შთანთქავენ?

მწვანე მცენარეები გარემოდან შთანთქავენ?

კითხვა N809299 0 პასუხი ა) ატმოსფერულ აზოტს ბ) საკვებ ნივთიერებებს გ) მინერალურ მარილებს ---- უეჭველი რომელმაც იცის იმან გასცეს რა პასუხი :/