ბექა მოდი....... (ჩახველებისსმაილი)?

ბექა მოდი....... (ჩახველებისსმაილი)?

კითხვა N809697 0 პასუხი თუშეიძლება ჩემთან დაკავშირებით კომენტარებს ნუ აკეთებ. თუ გგონია,რომ ჩემზე რამით მეტი ხარ მხოლოდ ასაკობრივი სხვაობის გამო ძალიან ცდები. ადამიანმა ადამიანს ზემოდან მხოლოდ მაშინ უნდა დახედოს,როცა ,,წამოსაყენებლად გაუწვდის ხელს''.