ადამიანები გეომეტრიულ აქსიომებსაც კი უარყოდნენ, მათ ინტერესებს,რომ ეწინააღმდეგებოდეს.?

ადამიანები გეომეტრიულ აქსიომებსაც კი უარყოდნენ, მათ ინტერესებს,რომ ეწინააღმდეგებოდეს.?

კითხვა N809712 0 პასუხი რატომ არ აქვთ ადამიანებს თვითკრიტიკის ასეთი დაბალი დონე? რატომ არასდროს არ აღიარებენ საკუთარ შეცდომას? -_- http://www.youtube.com/watch?v=4AGfkfZM5BQ