თქვენ რა განაღვლებთ დაიძინებთ 10 სთმდე?

თქვენ რა განაღვლებთ დაიძინებთ 10 სთმდე?

კითხვა N810140 0 პასუხი მე 5 ის ნახევარზე უნდა ავდგე... რა უნდათ რას მერჩიან რა :( :D ბაი ბაი