კომპში თ უერკვევით შემოDIთ

კომპში თ უერკვევით შემოDIთ

კითხვა N938400 0 პასუხი ესიგი ვიდეო კარტა მაქსიმუმ რამდენ გრადუსადმე შეიძელბა ავიდეს ნორმალური საშულოდ აი მაგალითA დ 70 72 თუ გადაცდა ცუდია ხომ ?