ვინმე ცნოპილი პოეტის ლექსი მინდა ფრთბეს ან ფრენაზე რომ იყოს დაწერილი

ვინმე ცნოპილი პოეტის ლექსი მინდა ფრთბეს ან ფრენაზე რომ იყოს დაწერილი

კითხვა N938752 0 პასუხი ოყვარულის დაწერილი არ მინდა