დამეხმარეთ იქნებ იცოდეთ

დამეხმარეთ იქნებ იცოდეთ

კითხვა N938919 0 პასუხი ra damchirdeba an ras kriteriumebs unda vakmayofilebde rom dacvis policiashi vimushavo?