ეთო ჯერ შენ

ეთო ჯერ შენ

კითხვა N939107 0 პასუხი 3 სიტყვით დაიხასიათეთ თქვენი პიროვება თავი არდაიწყოთ ეხა ჩემი პიროვნება სამისიტყვითარხასიათდებაო და ხოარჩავიცუცქოთდაგვერდზე გავიწიოთსმნ