საგამოცდო ბარათი

საგამოცდო ბარათი

კითხვა N939593 0 პასუხი რამეში თუ დამჭირდებოდა ? ;დ გამოცდებსხომოვრჩი