ეხლაგადავხედე სალი

ეხლაგადავხედე სალი

კითხვა N939655 0 პასუხი რა ცუდად აზროვნებ, ალბათუძილობისბრალიახო